cover image
Sales Manager
การตลาด, บริหารการตลาด
|
งานประจำ
|
TH, กรุงเทพมหานคร, เขต สาทร, แขวง ทุ่งมหาเมฆ
Sales Manager
การตลาด, บริหารการตลาด
|
อาหารและเครื่องดื่ม
|
1 อัตรา
ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการหน่วยงาน
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 21 ก.ค. 2565
|
55,000 - 80,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขต สาทร, แขวง ทุ่งมหาเมฆ
|
Remote work
Remote work
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
  1. วางแผนงานการตลาด การขายและส่งเสริมการขาย คิดแคมเปญทางด้านการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆให้กับทีมตัวแทนจำหน่าย
  2. วางแผนกลยุทธ์และดำเนินการหาลูกค้าใหม่
  3. วิเคราะห์แผนกลยุทธ์และพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขาย
  4. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า ราคา บริการ ของบริษัทและคู่แข่งขัน
  5. วางแผนและกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  6. ทำงานร่วมกับ Marketing agency เพื่อส่งเสริมการตลาด
  7. ควบคุมการค่าใช้จ่ายและงบประมาณของทีมที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 55,000 - 80,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
  • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานจากที่บ้าน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: 10 ปี ขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
สถานที่ทำงาน
Sathorn City Tower, ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร